TEKSTILBANKEN

Samarbejde med Siff Pristed.

Vi ser mulighederne i tekstilaffald.

ITMV arbejder primært med kasserede tekstiler fra virksomheder. Desuden modtager vi løbende stofrester og tilbehør fra private.  Vi får både tøj, stofrester, metervarer, duge, linned, bannere, gamle broderier, garn, tråd og meget mere. En del af disse materialer indgår i vores egen produktion, som igen genererer mindre rester, som kan bruges i nye produkter. Vi ser et stort potentiale i dette og ønsker derfor at udvikle en tekstilbank, så flere kan få viden om og mulighed for at arbejde med rester og kasserede tekstiler.

Sammen med tekstildesigner Siff Pristed har vi søgt penge til at etablere en tekstilbank, hvor vores tekstilrester sorteres, ordnes, kategoriseres og gøres bedre egnet til videre brug. Desuden vil Siff udvikle en kollektion med udgangspunkt i resterne fra denne tekstilbank og sætte fokus på, hvordan rester kan anvendes i beklædning.

Projektet skal dels give konkrete bud på bæredygtigt design med udgangspunkt i vores restmaterialer, dels gøre tekstilrester attraktiv og tilgængelige for designere, skoler m. fl. fremover.

Projektet har indtil videre fået støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæums Fond, Manufakturhandlerforeningen i Kjøbenhavns Almene Fond og  Statens Kunstfond.