OM I TRÅD MED VERDEN

Martha, Fadime, Zoulikha og Liv
#SocialEnterpriseDay
 
I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk virksomhed drevet af Foreningen I Tråd Med Verden. I partnerskab med KAB driver vi sy-og designværksteder i udsatte boligområder, hvor vi arbejder med upcycling af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. 
 
Formålet er desuden at være en lokal ressource med henblik på at danne fællesskaber og generere viden omkring genanvendelse af tekstil.Vores arbejde et et lokalt og meget konkret bud på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed på tekstilområdet – en dagsorden, som presser sig voldsomt på, hvor det er nødvendigt at finde løsninger på de problemer tekstilindustrien skaber.
 
På værkstederne arbejder værkstedsmedarbejdere i fleksjob eller småjob samt en gruppe borgere i virksomhedspraktik. Praktikkerne er primært tiltænkt målgruppen aktivitetsparate ledige fra hhv. Urbanplanen og Lundtoftegade, men andre kan også komme i betragtning, når der er ledige pladser. Som medarbejder og praktikant indgår man i produktionen og i arbejdsfællesskabet sammen med værkstedernes faste personale. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og har fokus på at arbejdet skal give succesoplevelser, motivation, glæde og en tro på fremtiden.
 

VISION 
Vi er i 2018 blevet registreret som en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte kvinder i Danmark. 

Det har været vores drøm fra starten, så det er vi stolte af. 

Vi ønsker at ansætte kvinder i ordinær beskæftigelse med fokus på kvindernes kompetencer og ressourcer, som skal sættes i spil i det danske samfund. Vi tror på, at mennesker bliver gladere og stærkere af at arbejde med noget, de brænder for.

HISTORIK

  • I 2010 startede KEA – Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors et samarbejde omkring integrationsprojektet ITMV. Projektet var støttet med midler fra det daværende Ministerie for Flygtninge, Indvandrere og Integration, med afslutning februar 2012.
  • KEA og ITMV valgte at fortsætte det gode samarbejde under KEAs projektledelse frem til 2015 i samarbejde med en boligsocial helhedsplan i Ishøj og KAB i Rødovre.
  • ITMV er forankret i Vejleåparkens boligsociale helhedsplan i Ishøj fra 1.januar 2016 til august 2017.
  • ITMVs aktiviteter har fra 2010 til 2017 været forankret i projekter i udsatte boligområder i samarbejde med boligsociale helhedsplaner, boligselskaber og kommuner. I den periode har ITMV drevet designværksteder i Ishøj og Rødovre med designproduktion for professionelle designere samt haft butik på Vesterbro. Med designværkstederne som omdrejningspunkt, har ITMV tilbudt beskæftigelsesrettede udviklingsforløb til jobcentre målrettet etniske minoritetskvinder og har desuden lavet en række boligsociale aktiviteter med henblik på at skabe netværk, livskvalitet og muligheder for udsatte etniske minoritetskvinder i boligområderne.
  • I januar 2018 åbnede ITMV afdelingen i Gladsaxe i samarbejde med Boligforeningen 3B og Gladsaxe Kommune.
  • I februar 2019 åbnede ITMV en afdeling i Urbanplanen i samarbejde med 3B og Københavns Jobcenter.
  • I januar 2020 åbnede ITMV en ny afdeling i Lundtoftegade i samarbejde med KAB og lukkede ned for afdelingen i Høje Gladsaxe