FORSKNING

Håndarbejdets terapeutiske virkning

 

Håndarbejde har en positiv effekt på menneskers trivsel og helbred, hvilket er dokumenteret i en række videnskabelige artikler, rapporter og bøger (se udvalgte henvisninger nederst). Håndarbejde har længe været brugt som metode inden for beskæftigelsesterapi, og en del af forskningen tager således udgangspunkt i håndarbejdets gavnlige virkning på mennesker med bestemte diagnoser eller problemer af psykisk, fysisk eller social karakter. Andre studier peger på håndarbejdets betydning og virkning mere generelt blandt udøvere, hvad enten det drejer sig om fritidsinteresse eller terapi.

Virkningen af håndarbejdet knytter sig både til aktiviteten og til produktet. Forskningsresultater viser bl.a. at håndarbejde under selve udførelsen af aktiviteten opleves som beroligende og lettende for mennesker med fx angst, depression eller smerter, fordi fokus flyttes fra lidelsen til aktiviteten i og med at den ofte kræver fuld opmærksomhed og koncentration. Samtidig oplever mange, at de træder ind i et positivt og kreativt univers, når de laver håndarbejde – et univers som i modsætning til sygdom og lidelse giver en oplevelse af glæde, adspredelse og motivation. Desuden giver håndarbejde en oplevelse af kontrol, progression og mestring af teknikker, hvilket bidrager til et positivt selvværd (Se bl.a. Riley 2013 og Reynolds 2000). Riley m.fl. har desuden vist, at håndarbejde har en positive effekt på koncentrationsevne, hukommelse og mestring af svære livsvilkår generelt, også når man ikke er i gang med selve aktiviteten. En anden effekt af håndarbejdet er knyttet til de produkter, som aktiviteten resulterer i, eftersom mange oplever at høste anerkendelse for de ting, de skaber. Produkterne fungerer som visuelle ‘statements’ af kompetence, mestring og fremskridt, og det bliver noget, man kan identificere sig med og som skaber en værdi for andre. Dermed oplever mange at de kan bidrage og gøre nytte. Samtidig fungerer både aktivitet og produkt som en god konversationsstarter og adgang til fællesskaber og samværd med andre mennesker. Det kan således lette samværet for folk, som normalt har svært væd at fungere i sociale fællesskaber eller tage kontakt til andre mennesker.

Griffiths S (2008). The experience of creative activity as a treatment medium. Journal of Mental Health, 17(1), 49-63.

Horghagen, Sissel et al. (2007). The use of craft activities as an occupational therapy treatment modality in Norway during 1952 – 1960. Occupational Therapy International, 14(1), 42 – 56

Peruzza, Nadia & Kinsella, Elizabeth A (2010). Creative arts occupations in therapeutic practice: a revies of the litteratur. British Journal of Occupational Therapy, 73(6), 261 – 268 

Pöllänen, Sinikka (2009). Craft as context in therapeutic change. The Indian Journal of Occupational Therapy, XLI(2), 43 – 47

Pöllänen, Sinikka (2013).The meaning of craft: Craft makers’ descriptions of craft as an occupation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20, 217 – 227

Reynolds, Frances (1997). Coping with cronic illness and disability through creative needlecraft. British Journal of Occupational Therapy, 60(8), 352 – 356

Reynolds, Frances (2000). Managing depression through needlecraft creative activities: A qualitative study. The Arts in psychotherapy, 27(2), 107 – 114

Reynolds, Frances (2002). Symbolic aspects os coping with cronic illness through textile arts. The arts i Psychotherapy, 29(29), 99 – 106

Reynolds, Frances (2003). Reclaiming a positive identity in chronic illness through artistic occupation. OTJR, 23(3), 118 – 127

Riley, Jill et al. (2013). The benefits of knitting for personal and social wellbeeing in adulthood: findings from an international survey. British Journal of Occupational Therapy, 76(2),  50 – 57

Schmid, T (2004). Meanings of creativity within occupational therapy practice.

Australian Occupational Therapy Journal, 51(2), 80-85.

 

foto 8

Bøger og rapporter

Barron, Carrie & Aarron, Altin (2013). The Creativity Cure: How to Build Happiness with Your Own Two Hands.

Collier, Ann F (2011). Using textile arts and handicrafts in therapy with women; weaving lives back.

Browne, Angela & Rhodes, Paul (2011). Stitching a future. An evaluation of Fine Cell Work, May 2011