I TRÅD MED VERDEN

Socialøkonomi og upcycling

I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk virksomhed drevet af Foreningen I Tråd Med Verden. 

I partnerskab med KAB driver vi sy-og designværksteder i udsatte boligområder, hvor vi arbejder med upcycling af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Formålet er desuden at være en lokal ressource med henblik på at danne fællesskaber og generere viden omkring genanvendelse af tekstil

Dansk og bæredygtigt design

Når du køber vores produkter støtter du udsatte kvinder, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. Du støtter dansk design og produktion, da alle vores produkter laves i vores værksted i Lundtoftegade og Urbanplanen. Samtidigt skåner du miljøet, fordi kasserede tekstiler får nyt liv i stedet for at blive smidt ud og brændt. 

Der tilføjes ugentligt friske produkter i webshoppen.

Du kan også købe og afhente produkter i vores butik i Lundtoftegade: torsdage kl. 15.00 – 18.00

Kontakt webshop@itmv.dk for spørgsmål der vedrører webshop og butik.

SAMARBEJDE

Lad os løfte en vigtig opgave sammen!

CSR – PARTNERSKABER
Vi indgår i CSR-partnerskaber med virksomheder, som ønsker løbende produktion på vores værksteder med det formål at give mennesker og materialer nye muligheder.  Når virksomheder forpligter sig i en periode og bidrager til en stabil indtægt, har vi mulighed for at skabe små jobs for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

PRODUKTION FOR VIRKSOMHEDER
Vi har specialiseret sig i upcycling af tekstiler. Vi samarbejder  med virksomheder, som ønsker at få produceret nye produkter af kasserede tekstiler inden for syning, broderi eller plantefarvning.

SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE
Vi  samarbejder gerne med designere, kunstnere, museer, organisationer, skoler mv. hvor det giver mening af inddrage det tekstile håndværk og værkstedets deltagere i projekter, events, forløb eller undervisning. 

 

SOCIALE MEDIER

Følg os på Instagram @itraadmedverden

KONTAKT OS

Email 
maro@itmv.dk

Værkstedet i Lundtoftegade
Lundtoftegade 21 C
2200 København N

Værkstedet i Urbanplanen
Dyvekevængets fælleshus
Urmagerstien 28
2300 København S

Åbningstider
Værkstedet i Lundtoftegade: torsdage kl. 15.00 – 18.00

Ellers åben efter aftale.