CSR - PARTNERSKABER

Lad os løfte en vigtig opgave sammen !

Hos ITMV ser vi to store udfordringer, som vi kan hjælpe med at løse – ikke alene men sammen med virksomheder, som vil noget mere end at skabe økonomisk overskud. Den ene udfordring handler om de store mængder af tekstiler, som produceres, kasseres og belaster vores miljø. Den anden handler om den store gruppe af mennesker, som i dag står uden for vores arbejdsmarked og dermed udenfor fællesskabet.

I Tråd Med Verden indgår i CSR-partnerskaber med virksomheder, som ønsker løbende produktion på vores værksteder med det formål at give mennesker og materialer nye muligheder.  Når virksomheder forpligter sig i en periode og bidrager til en stabil indtægt, har vi mulighed for at skabe små jobs for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og dermed give folk en chance for at bidrage og blive en del af fællesskabet.

Værkstedsplads hos ITMV

Din virksomhed kan booke en værkstedsplads, hvilket betyder du betaler for et aftalt antal produktionstimer i en periode.

* Værkstedspladser prioriteres og kommer før andre bestillinger.
* Indtægten gør det muligt for os at oplære, ansætte og lønne mennesker, som ellers ville stå udenfor arbejdsmarkedet.
* Der er mulighed for at følge produktionen tæt, prøve ting af, besøge værkstedet og gøre os til en lille satellit til din virksomhed
* Vi fortæller om samarbejdet på de sociale medier, på vores hjemmeside mm og sætter fokus på vores CSR-partnerskab.
* Du er med til at tage socialt ansvar ved at sikre lokal og bæredygtig produktion i DK samt jobskabelse og fællesskab for mennesker, der har har meget at byde på men få muligheder for at vise det.
* En værkstedsplads koster en fast timepris på 215 kr for produktion i en aftalt periode.
Opstart af samarbejde 2500 kr. Prototyper 1500 kr. Priserne er eks. moms.

 

ITMVs første store CSR-partner er Berendsen. Vi påbegyndte samarbejdet i 2018. Siden har vi haft en fastproduktion af tasker og mange andre produkter, som Berendsen aftager, og som er syet af deres egne kasserede tekstiler. Samarbejdet har desuden givet masser af gensidig inspiration, nye idéer, netværk og læring.