Opstart af værksted i Høje Gladsaxe

I januar 2018 dannede ITMV et partnerskab med Boligforeningen 3B og Jobcenter Gladsaxe omkring at åbne et sy-værksted i Høje Gladsaxe. Formålet er dels at skabe meningsfulde afklarings- og praktikforløb for kvinder, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet, dels at skabe aktivitet og beskæftigelsesmuligheder i Høje Gladsaxe gennem arbejdet med socialøkonomi.

 

Oplevelsen af at det giver mening

ITMVs overordnede succeskriterium er, at deltagelse på værkstedet skal give mening for den enkelte. 88 % af kvinderne har givet udtryk for at de oplever forløbet som meningsfuldt og at de får noget konkret ud af at deltage.

De fremhæver følgende punkter:

 • At arbejde med håndarbejde og være kreativ virker afstressende, positivt og er lærerigt og det giver en oplevelse af mestring og stolthed.
 • At komme i gang med noget og være aktiv føles positivt og får fokus væk fra problemer
 • At få en struktureret hverdag er rart, så dagene ikke flyder sammen
 • Det er dejligt at være sammen med andre og være en del af et fællesskab
 • Det er motiverende at producere noget, som skal bruges til noget og som kan sælges – man føler sig værdsat og nyttig
 • Man får ny inspiration, og bliver også mere aktiv i sin fritid
 • At være blandt mennesker, som er i samme situation som en selv giver tryghed og letter præstationsangst og oplevelse af skam.

Jeg tror mere på mig selv nu. Jeg tør kaste mig ud i nogle ting, selv om jeg ikke på forhånd ved, om jeg kan. Der er plads til at turde og prøve. jeg har lært en masse ting. Fællesskabet betyder også meget. Her kan jeg være mig selv uanset om jeg har en god eller dårlig dag. Her er det nogen der ligner mig, og derfor er det ikke pinligt at være mig. Jeg er glad for at være her. Også når jeg har det dårligt, får jeg mere energi af at komme her” citat værkstedsdeltager

 

 

Samarbejde med Jobcenter Gladsaxe

Jobcenter Gladsaxe har visiteret aktivitetsparate borgere til ITMVs sy-værksted med løbende opstart. ITMV har plads til ca. 15 deltagere ad gangen. Der har fra begyndelsen været stor efterspørgsel til tilbuddet, og ITMV har stort set taget imod alle, som jobcentret har ønsket at henvise.

 

BORGERE I AFKLARING OG PRAKTIK 2018
Borgere som har gennemført og afsluttet et forløb på 8 – 13 uger – evt. med forlængelse 18
Borgere som ved årsskiftet var indskrevet i et forløb 13
Borgere, hvor forløbet blev afbrudt pga. forkert mach eller uforudsete hændelser 2
Borgere henvist af jobcentret i 2018 – i alt 33

 

Forløbene tilrettelægges individuelt og er af forskellig varighed (det længste har varet 9 mdr.). Det er kun et meget lille frafald, hvilket tyder på et godt match samt den fornødne rummelighed. Målgruppen har være blandet hvad angår alder, etnicitet, joberfaring og udfordringer. ITMV oplever at den tætte dialog med jobcentret og løbende forventningsafstemning har være afgørende for at skabe en god og meningsfuld indsats.

 

Jobskabelse og afklaring

Ved opstart af samarbejdet mellem ITMV, Jobcenter Gladsaxe og boligforeningen 3B blev følgende mål formuleret. Begge mål er blevet opfyldt.

 

 • Målet er, at 20 % af kandidaterne kommer i ordinær beskæftigelse i virksomheden eller en anden virksomhed eller i uddannelse.

– 25,8 % har fået ansættelse eller lønnede timer i ITMV

 • Målet er endvidere, at de øvrige kandidater afklares til videre indsats, fx job med løntilskud, anden virksomhedspraktik eller andre indsatser

– Alle borgere får progressionsrapporter til brug for afklaring

 

JOBSKABELSE Antal borgere
Borgere som i 2018 er blevet ansat i fleksjob hos ITMV efter endt forløb 2
Borgere ansat i småjob (timeløn) hos ITMV efter endt forløb 2
Borgere som har fået lønnede timer hos ITMV kombineret med praktik 4
Borgere med ansættelse/ lønnede timer – i alt i 2018 8

 

For nogle af de visiterede kvinder har det været realistisk at arbejde med et klart jobfokus fra begyndelsen af forløbet. Derimod har formålet med forløbet for ca. 30 % af kvinderne i første været at komme ud af hjemmet, at deltage aktivt, at opbygge arbejdsidentitet og øge fremmødet. ITMV har for hver enkelt borger haft fokus på at opfylde de individuelle mål, som er aftalt med jobcentret, og job har ikke været et realistisk perspektiv for alle inden for dette år.

Alligevel har 8 kvinder fået job eller lønnede timer kombineret med praktik. ITMV har haft fokus på at give flere kvinder få timers arbejde frem for at give få kvinder mange timer. Derved får flest muligt den motivation, stolthed og anerkendelse som få timers lønnet arbejde kan give.

 

Kvindernes progression

Vi ser at mindst 74 % af kvinderne udvikler sig meget fra de begynder på værkstedet til de afslutter et forløb eller evt. bliver ansat. Man kan illustrere det med denne trappemodel:

For deltagergruppen i 2018 er fordelingen således:

26 % befinder sig på de nederste trin, hvor de har deltaget, men hvor opgaverne skulle tilpasses meget den enkelte og hvor fokus har været på at skabe tillid og tryghed.

29 % har udviklet sig til at blive en del af produktionen, hvor de i højere grad formår at tilpasse sig opgaverne, har fokus på arbejdet og i højere grad kan håndtere egne udfordringer under arbejdet.

26 % er nået til 3. trin, hvor de i højere grad gør stedet til deres eget, tager ansvar, føler stolthed ved at deltage og har forståelse af ITMV som virksomhed og har fokus på hvordan de bedst kan bidrage.

19 % er blevet så mødestabile, produktive, ansvarlige og gode til at samarbejde, at de er parate til at kunne tage et job hos ITMV eller andet sted.

 

Desuden har 56 % øget deres timetal i løbet af et forløb.

 

Jeg synes det er hyggeligt og spændende at arbejde på værkstedet, og jeg synes især at jeg har fået noget mere struktur på min uge ved at møde op her to gange om ugen. Vi hygger os sammen og jeg synes det er nogle sjove projekter vi arbejder med. I begyndelsen var jeg meget nervøs for at gøre noget forkert, men jeg har efterhånden fundet ud af, at jeg faktisk godt kan finde ud af tingene og at jeg også kan lære noget. ” Citat værkstedsdeltager

 

 

Værkstedsproduktion og designprojekter

Lokal produktion, bæredygtighed og socialt design er på dagsordenen i Danmark og ITMV mærker en stigende interesse for samarbejde og partnerskaber. Samarbejdet med professionelle danske virksomheder, organisationer og designere giver kvinderne i ITMV mulighed for at tilegne sig færdigheder, der fører dem tættere på arbejdsmarkedet og tættere på at spille en positiv, aktivt rolle i samfundet.

 

ITMV har i 2018 arbejdet med følgende opgaver og produktion på værkstedet:

 

 • Blance: 5 showpieces til Copenhagen Fashion Week
 • Københavns Museum: 100 par handsker til arkæologi-forløb for børn
 • Rotary: Prototype af broderet banner
 • Algorithm: 40 broderede t-shirts
 • Køs museum: 80 broderede julehjerter
 • Berendsen: Udvikling af prototyper på 6 produkter, 280 rejsevasketøjsposer, 500 stofblomster, 500 julegave-tasker, 40 tasker til marketing, 14 Vasketøjs-tasker, 5 Store vasketøjsposer, 60 tasker til HR
 • Stine Linnemann Studio & ITMV: Høje Gladsaxe Gobelin – et co-design projekt til udsmykning af Telefonfabrikken
 • Egen produktion til salg; Broderier i ramme, Brocher og nøgleringe

 

Desuden har vi opstartet tøjreparation for lokale beboere i Høje Gladsaxe for at værkstedet kan være en lokal ressource, som kan tilbyde beboerne billig tøjreparation og fremme bæredygtighed ved at reparere frem for kassere.

 

Tallene er baseret på ITMVs egen registreringer og observationer af borgere i afklarings- og praktikforløb.