Resultater opgjort for 2016

Antal deltagere i forløb og aktiviteter

I 2016 har Jobcenter Vallensbæk visiteret borgere til beskæftigelsesrettede forløb hos I Tråd Med Verden. Forløbene består af 25 timers aktivitetstilbud ugentligt i 13 uger.

I 2016 er i alt 23 personer blevet visiteret til et forløb. Heraf har…

 • 15 personer gennemført et 13-ugers forløbet (målrettet praktik)
 • 2 personer har deltaget i kortere forløb (ikke afsluttet ved årsskiftet)
 • 6 personer har gennemført et afklaringsforløb (uden fokus på praktik)

Desuden har ca. 25 personer deltaget frivilligt i enten værkstedsaktiviteter, gymnastik eller FVU danskundervisning i løbet af året.

Virksomhedspraktik og job

Af de visiterede borgere i forløb hos ITMV har:

 • 10 personer været i virksomhedspraktik efter endt forløb
 • heraf er 5 personer kommet i job

Hatice er kommet i job. For 4 år siden startede Hatice hos I Tråd Med Verden og kom 5 timer om ugen. Hun har langsomt genfundet livsmod og styrke gennem håndarbejdet og netværk her hos os. Hun starede i praktik i Strandgårdsskolens kantine få timer om ugen  i tre måneder mens hun stadig var tilknyttet designværkstedet, I Tråd Med Verden. Nu har hun fået en løntilskudsstilling 20 timer om ugen.

Salma er enlig mor og blev i efteråret 2016 ramt af kontanthjælpsloftet. Gennem et forløb hos ITMV fandt hun troen på, at hun kan komme tilbage i job. Nu har hun en deltidsstilling som rengøringsassistent og skal derfor ikke gå fra hus og hjem.

Jeg gav mit CV fra I Tråd Med Verden til mange forskellige. Nu har jeg et job. Tak til I Tråd Med Verden. (Salma)

Samra var i forløb hos I Tråd Med Verden kort hen over sommeren 2016 og kom hurtigt i praktik. Samra blev ansat  i Firkløveren pr. 1. august 2016.

Fra venstre: Projektkoordinator for ITMV, Maya, på besøg i Firkløveren, Sussie leder af Firkløveren, Samra som er nyansat og Songül som er køkkenchef i Firkløveren. 

Deltagernes progression

Deltagernes progression

De visiterede borgere er ved opstart og afslutning på forløbet blevet vurderet på 5 parametre. Under hvert parameter angives det i hvor høj grad borgeren oplever at kunne mestre dette eller oplever barrierer i forhold til at kunne komme tættere på arbejdsmarkedet.

Af resultaterne kan fremhæves følgende:

 • 40 % af deltagerne oplever øgede færdigheder. De har fået blik for deres egne kompetencer, oplevelsen af at lære, at kunne bruges til noget og at forbedre sig.
 • 67% af deltagerne har fået større fokus på praktik og job. Øget fokus på at skulle videre, at deltage aktivt i jobsøgning og fokus på de muligheder der er på arbejdsmarkedet.
 • 47% oplever øgede sociale og personlige kompetencer. Herunder at kunne indgå socialt, at tage ansvar, engagere sig og forstå arbejdspladsnormer 
 • 27% er bedre til at tackle sociale forhold                                     Herunder familiesituation, økonomi, boligforhold og manglende netværk, der alle er faktorer som kan være en barriere i forhold til at komme i arbejde.
 • 27% er bedre til at tackle deres helbred                                    Herunder håndtering af kroniske sygdomme på arbejdspladsen, huske at tage pauser, huske at spise rigtigt, fokus på god arbejdsstilling og fokus på selv at kunne påvirke sin helbredstilstand.

Resultaterne viser, at vores indsats tydeligt kan rykke fokus på praktik/ job og det samtidig er muligt at rykke på oplevelsen at kunne noget, som har værdi og dermed troen på, at der er brug for en. Samtidig oplever en del af borgerne, at de bedre kan håndtere de barrierer og udfordringer, som de står med i dagligdagen – sygdom og sociale udfordringer. Borgerne rykker sig i gennemsnit på 2,3 af de fem parametre og har dermed en væsentlig progression i et forløb på kun 13 uger.

Desuden giver deltagere i forløbene samt de frivillige deltagere udtryk for:

 • at det er godt at komme ud blandt andre og at få et netværk
 • at de igennem aktiviteterne hos ITMV oplever at der er brug for dem
 • at de oplever at kunne noget, de ikke troede de kunne
 • at de bedre kan klare smerterne, når de arbejder med håndarbejde og skal koncentrere sig om opgaverne hos ITMV
 • at de får hjælp til bedre at kunne klare hverdagen
 • at de får trænet at tale dansk i hverdagen

Det er dejligt at starte med yoga, fordi min krop vågner… Jeg glemmer helt at holde pauser, fordi jeg kan godt lide at lave håndarbejde. (Parinaz)

Indsats og aktiviteter

ITMVs tilbud rummer en række indsatser, som tilsammen er med til at give borgerne den progression, som bringer dem videre mod praktik/job.

Indsats Resultater
FVU dansk  Alle borgere FVU-screenes

4 borgere har bestået trin 1 juni 2016

7 borgere forventes at bestå trin 1 ved næste prøve

3 borgere forventes at bestå trin 2 ved næste prøve

Værkstedsarbejde 9 samarbejder med danske designere/ museer i 2016

Deltagelse på 5 udstillinger

Borgere får fagligt netværk,  faglig stolthed og arbejdspladskompetencer (mødestabilitet, samarbejde, ansvar, motivation, overholdelse af deadlines, kvalitetsbevidsthed, præcision)

Rådgivning 12 borgere har modtaget økonomisk rådgivning + henvist deres netværk til rådgivning
Undervisning og opkvalificering Alle får hjælp til brug af IT

Hjælp til jobansøgninger

5 opkvalificerende workshops

4 oplæg indenfor sundhed og trivsel

3 museumsbesøg og et besøg på Christiansborg

1 borger har taget hygiejnebevis

Daglig støtte Bedre sygdomshåndtering

Øget medborgerskab

Øget mobilitet

Øget samfundsforståelse

Øget netværk