RESULTATER 2020

Hos ITMV lykkes vi med at få borgere, som har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet, til at blive en del af et givende arbejdsfællesskab og derved give den enkelte succesoplevelser, motivation, arbejdsglæde og mulighed for at kunne bidrage med noget vigtigt. For nogen resulterer forløbet i en ansættelse hos os eller en af vores samarbejdspartenere. Andre får gennem forløbet den fornødne dokumentation, som skal bruges i forbindelse med deres sag (fx vedr.  afklaring af arbejdsevne.)

Nedenfor ses nogle tal for 2020.

 

BORGERE I PRAKTIK- OG AFKLARINGSFORLØB HOS ITMV I 2020
Værkstedet i Lundtoftegade 21 personer
Værkstedet i Urbanplanen 26 personer
I alt 47 personer

 

JOBSKABELSE
Nye ansættelser hos ITMV af borgere fra målgruppen (udsatte borgere langt fra arbejdsmarkedet) 3 personer
Fleksjobbere, småjobbere og deltidsansatte hos ITMV fra målgruppen i alt i 2020 8 personer
Borgere henvist til job hos en samarbejdspartner 1 person

 

PROGRESSION – deltagernes udvikling i forhold til arbejdsopgaver, arbejdsidentitet og arbejdsfællesskab.

Tabellen viser andelen af praktikanter fordelt på 4 trin.

Møder op og deltager, men kan ikke varetage egentlige arbejdsopgaver i produktionen 22 %
Får succesoplevelser med håndarbejdet og fællesskabet og kan bidrage, når der tages mange hensyn. 46 %
Er en ressource i produktionen, tager ansvar for opgaver, opbygger arbejdsidentitet 20 %
Bidrager i meget høj grad og kan varetage et fleks- eller småjob hvilket kræver stabilitet, fleksibilitet og lyst til at repræsentere ITMV. 12 %
I alt 100 %

 

ITMVs overordnede succeskriterium er, at deltagelse på værkstedet skal give mening for den enkelte. Hovedparten af alle deltagere giver udtryk for at, at de oplever forløbet som meningsfuldt og at de får noget konkret ud af at deltage.

De fremhæver følgende punkter:

  • At arbejde med genanvendelse af tekstiler giver mening, fordi man skåner miljøet og kan gøre en forskel
  • At arbejde med håndarbejde og være kreativ virker afstressende, positivt og er lærerigt, og det giver en oplevelse af mestring og stolthed.
  • At komme i gang med noget og være aktiv føles positivt og får fokus væk fra problemer
  • At få en struktureret hverdag er rart, så dagene ikke flyder sammen
  • Det er dejligt at være sammen med andre og være en del af et fællesskab
  • Det er motiverende at producere noget, som skal bruges til noget og som kan sælges – man føler sig værdsat og nyttig, og oplever at kunne noget
  • Man får ny inspiration, bliver mere aktiv i sin fritid og begynder at få lyst til at gøre mere ud af sig selv, sit hjem og sit liv.
  • At være blandt mennesker, som er i samme situation som en selv giver tryghed og letter præstationsangst og oplevelse af skam.

Jeg tror mere på mig selv nu. Jeg tør kaste mig ud i nogle ting, selv om jeg ikke på forhånd ved, om jeg kan. Der er plads til at turde og prøve. jeg har lært en masse ting. Fællesskabet betyder også meget. Her kan jeg være mig selv uanset om jeg har en god eller dårlig dag. Her er det nogen der ligner mig, og derfor er det ikke pinligt at være mig. Jeg er glad for at være her. Også når jeg har det dårligt, får jeg mere energi af at komme her” citat værkstedsdeltager

 

PRODUKTION 2020
Omsætning på produktionen (sy- og designopgaver samt webshop) 379.500 kr.
Forarbejdning af kasserede tekstiler – opgjort som antal produkter:

Muleposer/stofnet – 1100

Madpakkeposer – 110

Diverse poser til opbevaring: 200

Stofservietter med broderi: 150

Genanvendelig stofindpakning: 250

Broderede te- og kaffehætter: 55

Diverse andre produkter som fx puder, punge, broderier, mundbind mm; 1000