LG Insight har evalueret ITMVs resultater for projektperioden 2010 – 2012. Rapporten kan læses her

Resultater for 2016 er opgjort særskilt her

Generelt om perioden 2012 – 2017 kan læses nendefor:

Antal deltagere

I Tråd Med Verden har i perioden 2012 – 2017 haft omkring 75 kvinder fast tilknyttet afdelingen i Ishøj og 60 kvinder fast tilknyttet afdelingen i Rødovre.

Ca 70% har været visiteret af jobcentret.

Aktiviteter

ITMVs tilbud af aktiviteter og indsatser har udviklet sig og været skiftende gennem årene. Indholdet har hele tiden afspejlet behov og ønsker dels hos samarbejdspartnere (jobcenter og helhedsplan) dels hos deltagerne.

ITMV har tilbudt følgende:

  • Håndarbejdsværksted – Oplæring og produktion
  • Jobskabelse – cv, virksomhedsbesøg, praktik og jobsøgning
  • Yoga, gymnastik og daglige gåture
  • Samfundsfag
  • Danskundervisning
  • ”Læs avisen” og andet samarbejde med biblioteket
  • Oplæg om sundhed, samfundsforhold, arbejdsmarked og forældreskab
  • Netværksaktiviteter, sociale aktiviteter og madlavning

ITMV har holdt åbent 25 timer om ugen i Ishøj og 20 timer om ugen i Rødovre. Deltagerne har haft individuelle mødetider afhængig af hvad de har kunnet klare og hvilke aktiviteter de har deltaget i efter aftale med jobcentret.

Deltagernes progression:

Størstedelen af de deltagere har udviklet deres kompetencer, har fået øget selvværd, er blevet bedre til at mestre hverdagen og har nået de individuelle mål, der har været fokus på under forløbet.

Deltagernes udgangspunkt og mål har været meget forskellige. Generelt har deltagernes forudsætninger for at være på arbejdsmarkedet været meget beskedne.

Man kan illustrere deltagernes progression som vist i nedenstående trappemodel. Deltagerne udvikler sig generelt fra i første fase at have fokus på at komme ud af hjemmet og i gang til i stigende grad at kunne bidrage, tage ansvar, udvikle arbejdspladsidentitet for til sidst at blive klar til at kunne komme videre i praktik, job eller uddannelse.

 

Pga. skiftende registreringsmetoder og arbejdsmetoder er der ikke muligt at foretage en egentlig samlet evaluering af deltagernes progression, men vi vurderer, at det er lykkedes at rykke deltagerne til de 4 trin på trappen med følgende fordeling:

Trin 1: 17%

Trin 2: 39%

Trin 3: 21%

Trin 4: 23 %