Værksted og beskæftigelse

ITMV er et værksted og en uddannelse med plads til udvikling og med mulighed for at tage særligt hensyn til alle deltagere. ITMV forsøger at komme så tæt som muligt på en almindelig arbejdsplads. Det gør vi bl.a. ved, at der er bestemte mødetider, krav om overholdelse af deadlines og lignende.
De daglige aktiviteter afhænger af de pågældende samarbejdsprojekter, men kræser primært om håndarbejde og design.

Samfundsfag

Hver tirsdag er der undervisning i samfundsfag fra kl. 12.30-14.00. De emner, vi berører er SKAT, normer og regler på arbejdsmarkedet, praktiksamtale, kontanthjælpsregler, sundhed og motion, opdragelse og skolegang, IT m.v.
Deltagerne øger deres viden inden for ovenstående og de øver sig i at fremlægge og lave rollespil for hinanden.  Desuden får de en bredere forståelse for, hvordan det danske samfund hænger sammen.

Yoga

Hver morgen kl. 9.05 starter dagen med yoga/gymnastik, hvor alle deltager på det niveau, de kan.
Essensen af yogaen er at få bevæget alle led, få strakt kroppen igennem og styrket de større muskelgrupper.
Vi kommer hele kroppen rundt og har særligt fokus på skuldre, arme og hænder. Vi får tilbagemeldinger fra deltagerne om, at øvelserne hjælper på muskelspændinger og hovedpine.

Gymnastik

En gang om ugen har vi besøg af en frivillig idrætsvejleder / Ishøj Sundhedscenter, der laver gymnastik i en time med alle deltagere.

Madlavning

Vi har fokus på sund mad. En gang i mellem laver vi mad sammen. Det kan være en deltager, der tager initiativ til det, og som står for at lede og koordinere madlavningen sammen med to andre deltagere. Det kan også være nogle udefra, der gerne vil have, at vi lavet noget mad til et arrangement.

Hukommelsestræning

Mange af deltagerne oplever, at de ikke kan huske. Derfor indgår hukommelsestræning som en del af dagligdagen. Træningen indeholder fx en navneleg, hvor formålet er at huske de andre deltageres navne i kombination med et bestemt indhold, det kan være en kropsdel, organer en grøntsag, et land osv.
Deltagerne synes meget godt om legen. En deltager fortæller fx, at hun ligger derhjemme inden, hun skal sove og øver de forskellige emner, som dagens leg har indeholdt. Det øger deltagernes danskkompetencer ligesåvel som deres sociale engagement samt deres hukommelse og evne til at sige noget højt for de andre deltagere.

Gåture

Da mange af vores deltagere har fysiske og psykiske problemer er en gåtur lagt ind i dagens program. Vi går en lille tur efter frokost, hvis vejret tillader det. Vi har en gruppe af ‘gåtur-venner’ som kommer for at gå tur med os.

Danskundervisning

Som udgangspunkt tales der dansk, og gennem håndarbejdet udvikles deltagernes danskkompetencer på naturlig vis, da dansk er det eneste sprog, som er fælles for både deltagere og ansatte.
Vi har to danskhold og skemalagt danskundervisning to gange om ugen, hvor en underviser fra Vestegnens Sprog- og kompetencecenter underviser deltagerne i dansk på FVU trin 0-1 & FVU trin 2-3.

Ugeskema for ITMV

Ugeskema marts2016