IMG_2331

Om ITMV

I Tråd Med Verden er en forening, som arbejder med at etablere kreative fællesskaber for udsatte kvinder, børn og unge i samarbejde med professionelle designere. Foruden sociale aktiviteter arbejder vi med produktion for designere, kunstnere og iværksættere, som ønsker at bruge udsatte kvindernes unikke håndværksmæssige ressourcer og derigennem bidrage til at give kvinderne muligheder, netværk og gode oplevelser.

Se foreningens vedtægter.

ITMV laver pop-up aktiviteter, workshops og produktionsopgaver for designere.

Vi arbejder på at etablere nye projekter og finde finansiering til vores aktiviteter.

Omdrejningspunktet for ITMVs arbejde er håndarbejde og designproduktion i et trykt og udviklende fællesskab. Det kreative arbejde med hænderne er både en metode til at arbejde med menneskers udvikling og give succesoplevelser, livskvalitet, motivation, kompetencer og en tro på at kunne bidrage med noget værdifuldt i samfundet. Samtidig er håndarbejde med til at give fællesskab og bygge bro mellem mennesker og kulturer.

Målgruppen er udsatte kvinder. Vi har i mange år haft særlig fokus på etniske minoritetskvinder, men er i stigende grad begyndt at arbejde udsatte kvinder generelt samt børn og unge fra udsatte boligområder.

Målgruppen er kendetegnet ved at være langt fra arbejdsmarkedet, mangle netværk, leve isoleret, mangle danskkundskaber og have en stærk sygdomsidentitet.

ITMV har en helhedsorienteret tilgang til deltagerne med fokus på målgruppens ressourcer. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, og der hvor hun er i sit liv.

Vision

Vores vision er at skabe en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte kvinder i Danmark.

Der skal fokus på kvindernes kompetencer og ressourcer, som skal sættes i spil i det danske samfund.

Vi tror på, at mennesker bliver gladere og stærkere af at arbejde med noget de brænder for.

Historik

  • I 2010 startede KEA – Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors et samarbejde omkring integrationsprojektet ITMV. Projektet var støttet med midler fra det daværende Ministerie for Flygtninge, Indvandrere og Integration, med afslutning februar 2012.
  • KEA og ITMV valgte at fortsætte det gode samarbejde under KEAs projektledelse frem til 2015 i samarbejde med en boligsocial helhedsplan i Ishøj og KAB i Rødovre.
  • ITMV er forankret i Vejleåparkens boligsociale helhedsplan i Ishøj fra 1.januar 2016 til august 2017.
  • ITMVs aktiviteter har fra 2010 til 2017 været forankret i projekter i udsatte boligområder i samarbejde med boligsociale helhedsplaner, boligselskaber og kommuner. I den periode har ITMV drevet designværksteder i Ishøj og Rødovre med designproduktion for professionelle designere samt haft butik på Vesterbro. Med designværkstederne som omdrejningspunkt, har ITMV tilbudt beskæftigelsesrettede udviklingsforløb til jobcentre målrettet etniske minoritetskvinder og har desuden lavet en række boligsociale aktiviteter med henblik på at skabe netværk, livskvalitet og muligheder for udsatte etniske minoritetskvinder i boligområderne.