IMG_2331

Om ITMV

I Tråd Med Verden er et projekt som kombinerer social inklusion, uddannelse og design. Omdrejningspunktet er ITMVs designværksted, hvor etniske minoritetskvinder dagligt kommer og arbejder med håndarbejde og design, får undervisning og støtte. Projektet er forankret i den boligsociale Helhedsplan i Vejleåparken. Værkstedet er beliggende midt i boligområdet, hvor de fleste af projektets deltagere bor.

Formålet med projektet er at arbejde for udsatte etniske minoritetskvinders inklusion, medborgerskab og muligheder for at håndtere og ændre deres egen livssituation. Projektet kan således bidrage til at bryde den negative sociale arv ved, at kvinderne fungerer som rollemodeller for børn, børnebørn og andre kvinder i en lignende situation, og de kan være en ressource for det boligområde, som de bor i.

Den primære målgruppe er etniske minoritetskvinder, som er langt fra arbejdsmarkedet, er socialt isolerede, mangler netværk og som i mange tilfælde har udfordringer så som fysisk nedslidning, psykiske problemer samt manglende danskkundskaber. kvinderne kan enten komme som frivillige brugere eller kan efter aftale med deres sagsbehandler benytte tilbudet. Der er i alt plads til 20 deltagere i projektet.

Mange af kvinderne i projektet har kendskab til håndarbejdstraditioner og –teknikker fra deres hjemlande. Dette er et uudnyttet potentiale for designere og kunstnere, som ønsker at få produceret håndarbejde af høj kvalitet og med et godt formål. Kvinderne på værkstedet udvikler og producerer forskellige designprodukter for danske designere eller deltager i andre kreative projekter. Der arbejdes fx med strik, hækling, broderi og syning. Sideløbende tilbydes der bl.a. danskundervisning, gymnastik, samfundsfag og netværksaktiviteter.

Gennem håndarbejdet får kvinderne succesoplevelser, motivation og fællesskab. De udvikler sig sprogligt, lærer at tage ansvar for arbejdsopgaver, lærer at samarbejde, at gøre sig umage og indgå i projekter med mange forskellige mennesker. De oplever at blive værdsat for deres kompetencer og at kunne bidrage med noget værdifuldt til fællesskabet – både lokalt og i forhold til samarbejdspartnere. Håndarbejde og design fungerer således som omdrejningspunkt for at skabe øget mulighed for beskæftigelse, netværk og livskvalitet for målgruppen.

Vision

Vores vision er at skabe en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder i Danmark.

Der skal fokus på kvindernes kompetencer og ressourcer, som skal sættes i spil i det danske samfund.

Vi tror på, at mennesker bliver gladere og stærkere af at arbejde med noget de brænder for.

Historik

I 2010 startede KEA – Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors et samarbejde omkring integrationsprojektet ITMV. Projektet var støttet med midler fra det daværende Ministerie for Flygtninge, Indvandrere og Integration, med afslutning februar 2012.

KEA og ITMV valgte derefter at fortsætte det gode samarbejde, hvormed KEA har stået for projektledelsen frem til udgangen af 2015 .

Den 1. januar 2016 overgik ITMV til Vejleåparkens boligsociale Helhedsplan i Ishøj. ITMV er forankret i denne helhedsplan frem til udgangen af august 2017.