IMG_2331

Om ITMV

I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk virksomhed drevet af Foreningen I Tråd Med Verden. På vores sy-og designværksteder arbejder vi med at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for kvinder, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette gør vi med udgangspunkt i produktion af håndarbejde og syning i samarbejde med virksomheder, designere, kunstnere og andre, som værdsætter dansk produceret håndværk og bæredygtigt design.

ITMV har særlig fokus på udsatte boligområder, hvor vi kan få de ressourcer i spil, som findes i lokalområdet. I januar 2018 dannede ITMV et partnerskab med Boligforeningen 3B og Gladsaxe Kommune omkring at åbne et sy-værksted i Høje Gladsaxe. Formålet er her dels at skabe meningsfulde borgerforløb for kvinder, som skal sluses tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom eller andre udfordringer i livet, dels at give liv og kreativitet til Høje Gladsaxe samt arbejde på at skabe jobmuligheder i forbindelse med vores produktion.

Værkstedet befinder sig på Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg. Vi har åbent hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30 -14.00.

Målgruppen er kvinder. Vi har tidligere haft særlig fokus på etniske  minoritetskvinder, men arbejder nu med udsatte kvinder generelt.  ITMV har en helhedsorienteret tilgang til deltagerne med fokus på målgruppens ressourcer. Vi tager udgangspunkt i den enkelte, der hvor hun er i sit liv, og arbejder hver dag med at få det kreative arbejdsfællesskab og dagens små succesoplevelser til at blive en positiv oplevelse som giver motivation, glæde og en tro på fremtiden.

Vision

Vi er i 2018 blevet registreret som en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte kvinder i Danmark. Det har været vores drøm fra starten, så det er vi stolte af.

Vi ønsker at ansætte kvinder i ordinær beskæftigelse med fokus på kvindernes kompetencer og ressourcer, som skal sættes i spil i det danske samfund.

Vi tror på, at mennesker bliver gladere og stærkere af at arbejde med noget, de brænder for.

Historik

  • I 2010 startede KEA – Københavns Erhvervsakademi og Dansk Røde Kors et samarbejde omkring integrationsprojektet ITMV. Projektet var støttet med midler fra det daværende Ministerie for Flygtninge, Indvandrere og Integration, med afslutning februar 2012.
  • KEA og ITMV valgte at fortsætte det gode samarbejde under KEAs projektledelse frem til 2015 i samarbejde med en boligsocial helhedsplan i Ishøj og KAB i Rødovre.
  • ITMV er forankret i Vejleåparkens boligsociale helhedsplan i Ishøj fra 1.januar 2016 til august 2017.
  • ITMVs aktiviteter har fra 2010 til 2017 været forankret i projekter i udsatte boligområder i samarbejde med boligsociale helhedsplaner, boligselskaber og kommuner. I den periode har ITMV drevet designværksteder i Ishøj og Rødovre med designproduktion for professionelle designere samt haft butik på Vesterbro. Med designværkstederne som omdrejningspunkt, har ITMV tilbudt beskæftigelsesrettede udviklingsforløb til jobcentre målrettet etniske minoritetskvinder og har desuden lavet en række boligsociale aktiviteter med henblik på at skabe netværk, livskvalitet og muligheder for udsatte etniske minoritetskvinder i boligområderne.
  • I januar 2018 åbnede ITMV afdelingen i Gladsaxe i samarbejde med Boligforeningen 3B og Gladsaxe Kommune