Martha Nina Ozmec er daglig leder hos ITMV.
Martha kan kontaktes på mail: maro@itmv.dk eller telefonnummer 28599632.