ITMV har en følgegruppe, der støtter op om og hjælper til med at udvikle og forankre ITMV.

Følgegruppe består af følgende personer:

Pil Bredahl
Designer ved Pil Bredahl design

Lasse Matthiessen
Projektchef i Vejleåparkens Helhedsplan i Ishøj

Clarissa Berg
Projektleder på Københavns Erhvervsakademi

Martha Nina Ozmec
Projektkoordinator hos ITMV

Kristine Lodberg Madsen
Projektkoordinator hos ITMV