ITMV har en bestyrelse, der støtter op om og hjælper til med at udvikle og forankre ITMV.

Bestyrelsen består af følgende personer:

Pil Bredahl
Designer ved Pil Bredahl design
Mail: pilbredahldesign@gmail.com
Tlf.: 2212 0830

Maya Degn Litrup
Underviser i dansk som andet sprog hos Springbræt og Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI)
Mail: maya@itmv.dk
Tlf.: 5381 8472

Clarissa Berg
Projektleder på Københavns Erhvervsakademi
Mail: clarissaberg@hotmail.com
Tlf.: 6165 7932

Martha Nina Ozmec
Projektkoordinator hos ITMV
Mail: martha@itmv.dk
Tlf.: 2859 9632

Kristine Lodberg Madsen
Projektkoordinator hos ITMV
Mail: kristine@itmv.dk
Tlf.: 5051 0783