ITMV har en bestyrelse, der støtter op om og hjælper til med at udvikle og forankre ITMV.

Bestyrelsen består af følgende personer:

Martha Nina Ozmec
Mail: maro@itmv.dk
Tlf.: 2859 9632

Kristine Lodberg Madsen
Mail: kristine@itmv.dk
Tlf.: 5051 0783

Pil Bredahl
Designer ved Pil Bredahl design
Mail: pilbredahldesign@gmail.com
Tlf.: 2212 0830

Maya Degn Litrup
Bydelsmødre koordinator i Beboerprojekt Bispebjerg
Mail: maya@itmv.dk
Tlf.: 5381 8472

Clarissa Berg
Projektleder på Københavns Erhvervsakademi
Mail: clarissaberg@hotmail.com
Tlf.: 6165 7932