I TRÅD MED VERDEN

OM I TRÅD MED VERDEN

Socialøkonomi og upcycling

I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk virksomhed drevet af Foreningen I Tråd Med Verden. I partnerskab med KAB driver vi sy-og designværksteder i udsatte boligområder, hvor vi arbejder med upcycling af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet er desuden at være en lokal ressource med henblik på at danne fællesskaber og generere viden omkring genanvendelse af tekstil.

LÆS MERE HER

SENESTE

SOCIALE MEDIER

FØLG OS PÅ INSTAGRAM
@itraadmedverden

ANDRE SOCIALE MEDIER