BÆREDYGTIGT FÆLLESSKAB

Nyt projekt bekæmper ensomhed i udsat boligområde gennem bæredygtighed og tekstilhåndværk

I Tråd Med Verden har med midler fra TrygFonden iværksat projektet ’Bæredygtigt Fællesskab’, der skal redde tekstiler fra at gå til spilde og skabe socialt fællesskab i det almene boligbyggeri AKB Lundtoftegade.

Ensomme beboere syr sig ind i fællesskabet

Alt og alle kan bruges til noget”. Sådan lyder I Tråd Med Verdens slogan. Og det er netop dén tankegang, projektet Bæredygtigt Fællesskab bygger på. Her får ensomme lokale beboere mulighed for at tage del i værkstedssaloner med fokus på at genbruge, reparere og forskønne tekstiler, så de ikke går til spilde. Projektet er støttet af Trygfonden og er udviklet på baggrund af efterspørgsel fra lokale beboere i AKB Lundtoftegade, hvor I Tråd Med Verden holder til. Martha, der er daglig leder, fortæller:

Gennem vores daglige arbejde i Lundtoftegade har vi erfaret, at beboerne efterspørger aktiviteter omkring syning, håndværk og reparation af tøj. Mange banker på vores dør og spørger, hvordan de kan være med. Med denne bevilling har vi nu fået ressourcer til at åbne værkstedet op og invitere de lokale beboere ind i fællesskabet. Det bliver fantastisk at kunne tilbyde dem et positivt fællesskab, hvor vi sammen gør en forskel for hinanden og miljøet”.

Kernen i projektet er at bruge tekstil og bæredygtighed som et meningsfuldt lokalt samlingspunkt. En aften hver uge vil I Tråd Med Verden afholde værkstedssaloner, hvor deltagerne kan komme og lære at transformere kasserede tekstiler og tøj til nye produkter gennem syning, broderi, reparation, plantefarvning og meget mere. Dermed bidrager deltagerne til at tackle de miljø- og klimaproblematikker, der er forbundet med tekstilproduktion, samtidig med at de lærer teknikker som kan spare penge og ressourcer i hverdagen. Der vil også blive arrangeret besøg til genbrugsstationer, muséer, foreninger og virksomheder, der arbejder med bæredygtighed inden for tekstiler, og deltagerne vil arrangere festlige bæredygtighedsdage i Lundtoftegade for at videreformidle og lære fra sig af alt det, de har lært.

Beboernes viden, kompetencer og interesser former projektet

I Tråd Med Verden ser en stor værdi i at få beboernes ressourcer i spil. Tekstildesigner Liv glæder sig til at lære fra sig, men hun glæder sig endnu mere til selv at lære nye teknikker at kende:

Jeg har en drøm om, at der sidder nogle kreative mennesker i de her boligblokke med viden og kompetencer inden for håndværkstraditioner, som de har lyst til at give videre og dele med andre. På den måde inspirerer vi hinanden og skaber et fællesskab gennem de historier og oplevelser, der opstår, når man mødes om et fælles tredje”.

Netop det at mødes om tekstilhåndværk som et fælles tredje gør det muligt at inkludere beboere, der har sprogvanskeligheder eller fysiske begrænsninger, som ellers kan være en barriere for at deltage i sociale fællesskaber. Derfor er det også et mål i projektet at rekruttere de beboere, der normalt mangler inkluderende sociale aktiviteter.

Stort lokalt engagement i projektet

Projektet er skabt i samarbejde med helhedsplanen Nørrebrobyggerne, det lokale Frivilligcenter SR Bistand, beboerbestyrelsen og PlanMiljø. Partnerne vil bidrage til at sikre den lokale forankring af projektet og bygge bro til andre lokale tilbud og aktiviteter. Derigennem er håbet, at projektet kan fortsætte efter bevillingens udløb og måske endda udbredes til andre udsatte boligområder.

Fakta om Bæredygtigt Fællesskab

  • Projektet løber over 2 år med 1 ugentlig værkstedssalon, oplæg og ture ud af huset. Salonerne starter i maj, hvis COVID-19 situationen tillader det
  • Salonerne fokuserer på håndarbejdsteknikker i form af syning, broderi, hækling, plantefarvning, filtning mm. Bæredygtighed, kreativitet og tekstil er den røde tråd.
  • Salonerne afholdes i I Tråd Med Verdens lokaler i AKB Lundtoftegade
  • Målgruppen er beboere fra lokalområdet, der savner fællesskab og er nysgerrige på bæredygtighed og tekstiler
  • Projektet er støttet af TrygFonden med 1.234.000 kr. og drives af I Tråd Med Verden i samarbejde med PlanMiljø, Nørrebrobyggerne og Frivilligcenter SR Bistand.

Følg projektet på FaceBook og Instagram.