I Tråd Med Verden tilbyder forløb til aktivitetsparate borgere.

Formål

At bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet ved:

1) at afklare borgerens muligheder for job med udgangspunkt i borgerens ressourcer, trivsel, sundhed og sociale udfordringer.

2) at opkvalificere borgere i forhold til arbejdsmarkedet med udgangspunkt i konkrete opgaver fra designvirksomheder på sy-værkstedet i boligområdet.

Forløb

Et forløb varer som udgangspunkt 13 uger med mulighed for forlængelse.

Borgerens mødetider tilrettelægges individuelt i samarbejde med sagsbehandleren.

Målgruppen

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
 • Aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp under 30 år
 • Borgere i ressourceforløb
 • Borgere på ledighedsydelse

Hovedbarrierer i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet

 • Fysiske barrierer
 • Psykiske barrierer
 • Sociale barrierer: fx familierelaterede problemer, manglende netværk,
 • Kompetencerelaterede barrierer: fx indlæringsproblemer, ingen uddannelse
 • Sproglige barrierer

Vi tilbyder

Tilbuddet er bygget op omkring en kombination af undervisning, værkstedsarbejde og individuelle samtaler.

På værkstedet arbejder vi med håndværk og design – dels via produktion af produkter for virksomheder, designere eller private kunder, dels via kunstprojekter med fokus på læring, personlig udvikling og fællesskab.

Vi etablerer et arbejdsfællesskab, hvor borgene kan få erfaring med normer og krav på en arbejdsplads samt øge deres kompetencer og netværk. Virksomhedssamarbejdet kan være et springbræt til et videre praktikforløb.

Udviklingsmål for den enkelte borger

Gennem succesoplevelser med værkstedsarbejdet og et støttende fællesskab øges borgernes motivation og oplevelse af egne ressourcer og muligheder. Vi arbejder således med følgende mål for den enkeltes udvikling hos ITMV:

 • Parat til job/praktik
 • Mødestabilitet
 • Øgede kompetencer
 • Øget motivation
 • Bedre sygdomshåndtering
 • Mestring af livssituation
 • Deltagelse i lokale fællesskaber og netværk